sunnuntai 12. helmikuuta 2023

SDP:n suunnittelemat talouspoliittiset toimenpiteet

SDP esitteli helmikuun alussa talouspoliittisen ohjelmansa, josta valitettavasti ei juurikaan konkretiaa löydy. Riippumatta siitä, millaista talouspolitiikkaa pitää järkevänä, on mielestäni törkeää äänestäjien halveksimista pimittää näin tärkeitä tietoja ennen vaaleja. En nimittäin millään usko, etteikö SDP olisi oikeasti miettinyt enemmänkin mahdollisia leikkauskohteita, mikäli talouskasvu jääkin toivottua matalammaksi. Sen sijaan Kokoomus ja erityisesti Liberaalipuolue ovat ihailtavan läpinäkyvästi kertoneet, millaisia muutoksia Suomen talouspolitiikkaan todella ajavat.  

Suomen pankki, talouspolitiikan arviointineuvosto, valtiontalouden tarkastusvirasto VTV, OECD, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, EU:n komissio, valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT kuin monet järjestöt, ajatuspajat, professorit ja taloustieteilijät ovat toistaneet saman viestin: Suomen julkisia menoja on sopeutettava merkittävästi. Sanna Marin on kuitenkin toista mieltä ja sanoo: ”Sosiaalidemokraatit eivät usko, että leikkaamalla kasvun eväitä yhteiskuntamme menestyisi”.

Ne harvat konkreettiset toimenpiteet, jota SDP:n ohjelmasta onnistuin löytämään, ovat seuraavat:

SDP:n mukaan korkeakoulujen sisäänottomääriä pitää nostaa. Tämä onkin ihan hyvä tavoite, mutta epäselväksi jää, miten se rahoitettaisiin. Sillä SDP:n tavoittelemat säästöt ovat kovin pieniä suhteessa nykyiseen alijäämään, joka on noin 10 miljardia euroa vuodessa. 

SDP:n säästöt haetaan tehottomista yritystuista, fossiilitalouteen kohdistuvista tuista ja julkisista hankinnoista, matka- ja tilakuluista. Yritystuista SDP pyrkii löytämään 500–700 miljoonan euron säästöt. Kannatan lämpimästi yritystukien karsimista, mutta paljon enemmänkin voisi sieltä leikata. Esimerkiksi Liberaalipuolue leikkaisi yritystuista noin 3 miljardia.

Verotusta SDP kiristäisi yhteensä 1,9–2,5 miljardilla eurolla, kun mukaan lasketaan listaamattomien yritysten veroedun leikkaus. Muita keinoja verotulojen lisäämiseen ovat haittaverojen korotus, arvonnousuvero, verovapaiden yhteisöjen lähdevero, kiinteistösijoitusrahastojen verotus, suurten perintöjen jyrkempi verotus sekä pääomatuloverokannan nosto. Myös rahoitustoimintavero ja sijoitusvakuutusten verotus on puolueen keinolistalla. Nämä veronkorotukset ovat varmaankin ihan perusteltuja, mutta niiden rinnalle olisi tosiaan tarvittu myös enemmän leikkauksia, mikäli Suomen talous halutaan tasapainoon.

Taloustieteen professori Jouko Vilmunen arvioi SDP:n talousohjelmaa. Hänen mukaansa SDP:n vaaliohjelmassa ei täsmennetä riittävästi sitä, mistä otettaisiin pois, jotta talous saadaan tasapainoon. Vaaliohjelmassa puhutaan sopeuttamisesta, mutta Vilmusen mukaan ohjelma jää ”hämäräksi”. SDP:n kahden prosentin talouskasvutavoitetta professori pitää kunnianhimoisena, sillä Suomen talouden pitkän aikavälin kasvu ja tuotannon kasvu on alle 1,5 prosenttia. SDP:n talousohjelma saa professorilta kouluarvosanaksi 6. Vertailun vuoksi Vilmunen antoi Kokoomuksen ohjelmalle 7,5 ja perussuomalaisten 5.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti