tiistai 6. tammikuuta 2015

Maahanmuuttokriittisyyden tärkeys Suomelle

Jussi Halla-Aho toivoo perussuomalaisten nostavan maahanmuuttokriittisyyden voimakkaammin näkyviin puolueen toiminnassa. Hän perustelee tätä potentiaalisten äänestäjien toiveilla, sillä mielipidekyselyjen mukaan ylivoimainen enemmistö perussuomalaisten potentiaalisista kannattajista sijoittaa maahanmuuttoon liittyvät ongelmat kolmen tärkeimmän asiakokonaisuuden joukkoon. Lisäksi Halla-Aho vertaa Suomen tilannetta maahanmuuttajien määrän sekä maahanmuuttopolitiikan osalta Ruotsiin. Europarlamentaarikon mukaan Suomi on matkalla samoihin ongelmiin, joita Ruotsissa on jo kohdattu, jollemme muuta maahanmuuttopolitiikkaamme.

Tarkemmin Halla-Ahon näkemyksistä voi lukea esimerkiksi Pohjolan sanomien haastattelusta tai hänen blogistaan.

Helsingin sanomien pääkirjoituksessa todetaan melko osuvasti, että Halla-Ahon toivoman maahanmuuttokriittisyyttä voimakkaammin korostavan linjan avulla perussuomalaiset luultavasti tosiaan saisivat enemmän ääniä kevään vaaleissa. Toisaalta taas tämän linjan korostaminen saattaisi heikentää puolueen mahdollisuuksia päästä hallitukseen. Oma veikkaukseni on, että vaalitaktisesti Halla-Aho on täysin oikeassa ja puolueen menestykselle sekä sen myötä hallitustoiveille olisi edullista korostaa voimakkaasti maahanmuuttokriittisyyttä vaalikampanjoissa. Mutta onko maahanmuuttoon liittyvien ongelmien ratkaiseminen Suomen menestyksen kannalta se kaikkein ratkaisevin kysymys?

Lisääntyvästä maahanmuutosta aiheutuu kiistatta ongelmia Suomelle. Lisäksi monia maahanmuuttoasioita voitaisiin varmasti hoitaa fiksummin, jotta nämä ongelmat eivät kärjistyisi. Enemmän pitäisi panostaa siihen, että tänne tulevat ihmiset omaksuisivat nopeammin suomalaisen yhteiskunnan pelisäännöt, eivätkä eristäytyisi muusta yhteiskunnasta erilliseksi joukoksi. Tästä hyötyisivät niin maahanmuuttajat kuin täällä pidempäänkin eläneet. Jotta nykyiset ongelmat tunnistetaan ja niihin puututaan eduskuntaan tarvitaan Halla-Ahon kaltaisia näihin asioihin syvällisesti perehtyneitä henkilöitä. Mutta se onkin sitten ihan eri asia, että kuinka monta tällaista maahanmuuttospesialistia eduskunnassa pitäisi olla.

Suomea uhkaavat maahanmuuton lisäksi monet muutkin ongelmat. Venäjän toiminta noudattelee kylmänsodan aikaisia ajatuskulkuja, maailman taloudessa menee heikosti, perinteiset suomalaiset vientialat voivat huonosti, pitkäaikaistyöttömyys huitelee kestämättömissä mittasuhteissa, ilmastonmuutos jyllää, maaseutu tyhjenee ja palvelut karkaavat monilla alueilla kymmenien kilometrien päähän asukkaista jne. Kaikkeen tähän verrattuna meidän täytyy pysähtyä miettimään, kuinka merkittävä ongelma maahanmuutto todella on. 

Esimerkiksi tarvitsemmeko eduskuntaan maahanmuuttospesialisteja enemmän sellaisia henkilöitä, joilla on ajatuksia ja ideoita taloutemme piristämiseksi sekä työpaikkojen luomiseksi? Onko meidän tärkeämpää tehdä viisaita ulkopoliittisia päätöksiä luoviaksemme menestyksellä Naton ja Venäjän välimaastossa kuin tehdä maailman parasta maahanmuuttopolitiikkaa? Onko ilmastonmuutos kuitenkin merkittävämpi haaste kuin se, että meillä on käännytyspäätösten toteuttaminen kestää turhan pitkään? Onko kenties järkevämpää käyttää enemmän paukkuja sen miettimiseen, miten toteutamme jatkossa julkiset palvelut mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti?

Maahanmuuton kokonaisvaikutuksista on viime aikoina tehty useita tutkimuksia. Tässä yksi esimerkki. Niihin kannattaa tutustua kun miettii, kuinka ratkaisevasta ongelmasta Suomelle todella on kyse. Oma vahva näkemykseni on, että eduskunnassa olisi hyvä olla pari Halla-Ahon kaltaista maahanmuuttoon erikoistunutta poliitikkoa, mutta sen enempää emme tarvitse. Paljon tärkeämpää olisi saada eduskuntaan henkilöitä, jotka osaavat ratkaista Suomea koskevat isommat ongelmat.