tiistai 3. lokakuuta 2023

Vihdoinkin eläkevarojen sijoitustuottoja aiotaan parantaa

Kirjoitin kaksi vuotta sitten, että eläkevarojen kanssa pitäisi ottaa enemmän riskiä. Sillä kun sijoitushorisontti on yli 20 vuotta, osakkeet kannattavat selvästi enemmän kuin mitkään muut sijoitukset. Nyt uusi hallitus suunnittelee eläkejärjestelmän uudistusta, jossa toivottavasti mennään juuri tähän suuntaan.

Tällä hetkellä eläkeyhtiöiden sijoitusvarojen riskinottoa rajoitetaan vakavaraisuussäännöksillä. Nämä säädökset estävät lisäämästä osakkeiden osuutta kaikista sijoituksista yli 50 prosentin. Tämän takia eläkevarat tuottavat huonommin, kuin mitä ne voisivat tuottaa suuremmalla osakepainotuksella. Vertailun vuoksi esimerkiksi Norjan Valtion kansainvälisen eläkerahaston sijoituksista 70 prosenttia on osakkeina ja Ruotsin lakisääteisen puskurirahaston AP6:n kaikki sijoitukset ovat osakkeina.


Julkisen sektorin työeläke­vakuuttajan Kevan toimitusjohtajan Jaakko Kiander on arvioinut, että sijoitus­tuottojen parantaminen yksinään osakkeiden osuutta lisäämässä voisi jo riittää eläke­paineiden hanskaamiseen. Tämä olisi selvästi paras vaihtoehto turvata eläkejärjestelmän kestävyys. Jos typeristä vakavaraisuussäännöksistä pidettäisiin kiinni, pitäisi joko nostaa eläkemaksujen suuruutta, leikata eläkkeitä tai lykätä taas eläkkeelle pääsyä myöhemmäksi. Nämä ovat kaikki paljon ikävämpiä vaihtoehtoja verrattuna osakkeiden osuuden lisäämiseen, josta on lähes pelkästään hyötyä.

Eläketurvakeskus on tehnyt jo pitkään vertailua eri maiden eläkerahastojen tuotoista. Kun tuottoja tarkastellaan 15 vuoden ajanjaksolla, selvästi parhaiten on tuottanut pelkästään osakkeisiin sijoittava Ruotsin lakisääteinen puskurirahasto AP6. Vertailusta nähdään, että pitkällä ajanjaksolla tuotto on sitä parempaa, mitä suurempi osuus sijoituksista on osakkeissa.

Kun vertaillaan, miten työeläkeyhtiöiden eri sijoituslajit ovat tuottaneet 10 vuoden aikajaksolla 2013 - 2022, saadaan seuraavat tulokset:

  • Osakkeet 10 %
  • Kiinteistösijoitukset 5,2 %
  • Muut sijoitukset 4,6 %
  • Korkosijoitukset vajaat 2 %
Eli tässäkin vain 10 vuoden vertailussa osakkeet ovat tuottaneet selvästi parhaiten. Ja mitä pidempää ajanjaksoa tarkastellaan, sitä paremmin osakkeet pärjäävät.