perjantai 14. syyskuuta 2012

Keskustan kunnallisvaaliohjelma

Keskustan kunnallisvaaliohjelma löytyy täältä.

Liikkuminen:
 • Joukkoliikenteen houkuttelevuutta on parannettava
 • Asuinalueiden suunnittelussa on huomioitava myös kevyt liikenne
 • Omaa autoa on kuitenkin saatava käyttää, eikä yksityisautoilusta saa tehdä kalliimpaa
Rakentaminen ja kaavoitus:
 • Tontteja on kaavoitettava riittävästi, jotta niiden hinnat eivät kohoa liikaa
 • Energiatehokasta rakentamista on tuettava, mutta siihen ei pakoteta
Energia- ja jätehuolto:
 • Kotimaista uusiutuvaa ja biopohjaista (erityisesti puuta) energiaa on suosittava
 • Kansalaisia neuvotaan ja opastetaan ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, mutta niihin ei pakoteta
Palvelut:
 • Lähipalvelut ja niiden taso on taattava kaikkialla Suomessa
  • Esimerkiksi posti on jaettava samalla tavalla ja samaan aikaan kaikkialle Suomeen
 • Terveydenhuoltoon, koulutukseen ja liikuntamahdollisuuksiin panostetaan erityisesti
 • Yksityiset palveluntarjoajat ovat tärkeä osa palvelujen tuottamista
Talous:
 • Valtion on tuettava kuntien taloutta niin, että kunnat pärjäävät
 • Valtion tulee hajauttaa valtiollisia palveluita ympäri Suomea
 • Valtion tulee esimerkiksi jatkaa valtion hallinnon alueellistamistoimia
Kuntauudistus:
 • Kuntien pakkoliitoksia ei hyväksytä
 • Valtion tulee jatkossakin tukea taloudellisesti heikossa asemassa olevia kuntia
 • Lähidemokratiaa on parannettava esimerkiksi kunnanosavaltuustoilla, lähidemokratialautakunnilla sekä muilla asukkaiden osallistumismahdollisuuksien parantamisilla

Heikin mielipiteitä Keskustan vaaliohjelmasta:

Hyvää:
 • Yksityisen sektorin palveluntarjoajien pitäminen yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona joidenkin palveluiden tuottamiseen on järkevää. Joissakin asioissa yksityinen, erikoistunut yritys varmastikin on tehokkaampi ja innovatiivisempi palveluntarjoaja kuin julkinen sektori.
 • Joukkoliikenteen tukeminen alueilla, joille joukkoliikenne sopii
 • Koulutukseen panostaminen lienee aina järkevää, sillä tulevaisuutemme rakentuu edelleenkin osaamisen varaan
 • Lähidemokratian tukeminen voi varmaankin joissakin asioissa auttaa tekemään järkevämpiä päätöksiä kunnissa
Huonoa:
 • Pelkkään vapaaehtoisuuteen ja kannustamiseen pohjautuva ympäristöpolitiikka. En usko, että riittävän monet ihmiset lähtevät täysin vapaaehtoisesti vähentämään ympäristökuormitustaan riittävästi. Jonkinlaista kepin ja porkkanan yhdistelmää tarvitaan, jotta riittävän monet lähtevät tekemään ympäristön kannalta parempia tekoja riittävässä määrin.
 • Täysin järjetön ja tehoton pelkän aluepolitiikan sanelema hajauttaminen. Yksittäiset kunnatkin hyötyvät siitä, että valtio johon ne kuuluu, on taloudellisesti hyvällä tolalla. Ei ole mitään järkeä lähteä väkisin sijoittelemaan valtiollisia virastoja, yliopistoja yms. ympäri Suomea. Sijoituspäätökset tulisi tehdä sen perusteella, mikä on koko Suomen etu.
 • Samanlaisten ja samantasoisten lähipalveluiden vaatiminen koko Suomeen. Jos kansalainen haluaa asua keskellä korpea kaukana kaupungeista ja nauttia halvoista tonteista sekä luonnonrauhasta, niin hänen tulisi samalla hyväksyä, että keskellä korpea ei saa kaikki samoja palveluja kuin kaupungissa. Maksaa valtiolle aivan kohtuuttomasti esimerkiksi se, että kaikkein syrjäisimmässäkin kolkassa tulisi olla yhtä tiheässä posteja kuin kaupungeissa.
 • Valtion huutaminen apuun kuntien talouden pelastamisessa. Vaikuttaa oudolta, että Keskusta kannattaa tällaista esim. Turun, Helsingin, Tampereen ja Espoon rahojen syytämistä syrjäisille pikkupaikkakunnille, vaikka samaan aikaan Keskusta vastustaa samanlaista toimintaa EU-tasolla.  Eikö Suomen tasolla pääkaupunkiseutu vastaa vähän kuin varakasta Pohjois-Eurooppaa EU-tasolla, joka rahoittaa Etelä-Euroopan valtioita, joita taas Suomessa vastaisivat taloudellisesti huonossa jamassa olevat kunnat, jotka kuitenkin vastustavat ison pahan valtion sanelupolitiikkaa. Tuntuu järjettömältä, että toisaalta valtiota vaaditaan antamaan enemmän ja enemmän rahaa kunnille, mutta samaan aikaan valtio ei saisi yhtään sanella ehtoja kunnille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti