sunnuntai 22. heinäkuuta 2012

Tukia sioille

Suomen taloudella menee huonosti ja monen ennusteen mukaan vielä huonompaan suuntaan ollaan menossa. Tällaisessa tilanteessa kannattaa tarkastella, olisiko jotain sellaisia yhteisten rahojen menoeriä, joista voitaisiin säästää ilman, että siitä koituisi suuria kärsimyksiä. Itse ehdottaisin yhdeksi säästökohteeksi tuen sikataloudelle.

Yhteisistä verorahoista maksetaan eläinyksikkötukea ilmeisesti reilut 20 euroa per sikalan sika. Tämän tuen avulla Suomessa on nippa nappa kannattavaa tuottaa sianlihaa. Toisaalta osittain tämän (ja vielä enemmässä määrin muiden EU-maiden maataloustuen takia) sianlihan hinta on laskenut. Mitä järkeä siinä on, että yhteiskunta subventoi sianlihan tuotantoa?

Sikatilojen tukemiseen käytettyjen verorahojen avulla saamme ylläpidettyä sikateollisuuden parissa työpaikkoja. Mutta jos samat rahat käytettäisiin vaikkapa sairaanhoitajien määrän lisäämiseen tai opettajien ja poliisien palkkaamiseen, saataisiin myös lisää verorahoilla tuettuja työpaikkoja. Paljon parempi olisi lopettaa sianlihan tukeminen ja käyttää verorahat koko yhteiskunnan kannalta hyödyllisempiin asioihin.

Sianlihan tuotannon seurauksena saamme ympäristöongelmia, lisäämme ihmisille vaarallisten tautien riskiä ja tuemme eläinten kammottavaa kohtelua. Ymmärrän, että tietty määrä ruuan tuotantoa halutaan pitää Suomessa, jotta äärimmäisen kriisin hetkellä emme ole täysin riippuvaisia ulkomaisesta ruuasta. Mutta Suomen nykyinen maataloustuki on käsittääkseni aivan ylimitoitettu tällaiseen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti