sunnuntai 2. toukokuuta 2021

Kehysriihen päätökset turvetuotannon osalta

Iltalehden artikkelissa kuvattiin hyvin hallituksen kehysriihen turvatuotantoa koskevia päätöksiä. Tässä siitä mielestäni oleellisimmat asiat:

  • Turvetuottajat saavat yhteensä 70 miljoonan euron tuen sekä hallituksen aiempien päätösten perusteella myös 172 miljoonan euron verotuen eli yhteensä 242 M€ tukea per vuosi
  • Turvetuotanto työllistää Suomessa noin 2 500 henkeä, eli yhtä turvetuotantoon liittyvää työpaikkaa kohden tuki on vajaat 100 000 € vuodessa
  • Turpeen osuus Suomen energiantuotannosta on noin 5% ja se on varastoitavuuden kannalta paras kotimainen energialähde. Tämän takia huoltovarmuuden kannalta on hyödyllistä, jos Suomessa säilyy kyvykkyys tuottaa energiakäyttöön sopivaa turvetta. 
  • Turpeentuotanto aiheuttaa noin 10% Suomen hiilidioksidipäästöistä. Mitä enemmän turvetta tuotetaan, sitä enemmän täytyy päästöjä vähentää jostain muualta.
Tätä yhteiskunnan varojen käyttöä voi verrata vaikkapa siihen, paljonko yhteiskunnan varoja menee vuodessa yhden oppilaan kouluttamiseen. Oppilaalle maksuton vuosi peruskoulua maksaa yhteiskunnalle noin 10 000 euroa. Eli tällä tavalla vertaillen hallituksemme on sitä mieltä, että yksi turvetuotannon työpaikka on 10 kertaa arvokkaampi asia kuin yksi peruskoulun oppilas. Jos kysyttäisiin keskivertokansalaiselta, laittaisivatko he yhteiskunnan rahoja mieluummin lasten koulutuksen parantamiseen vai turvetuottajien auttamiseen, olisi tulos luultavasti erittäin selvä koulutuksen hyväksi. 

Hiilidioksipäästöjen vähentämisessä paljon enemmän haittaa yhteiskunnalle aiheuttaa esimerkiksi liikenteen verojen korottaminen kuin jos säästöt tehtäisiin turvetuotannosta. 

Huoltovarmuuden osalta järkevä ratkaisu voisi olla, että lisätään puolustusvoimien tai Huoltovarmuuskeskuksen budjettia sen verran, että he voivat hankkia sodanajan vaatiman määrän maan puolustuksen kannalta tarpeellisia polttoaineita.   

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti